BASF: W kierunku zrównoważonego rolnictwa

BASF: W kierunku zrównoważonego rolnictwa

Dodano: 
Łany zboża, zdjęcie ilustracyjne
Łany zboża, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay / MarHUn
Zmniejszenie emisji CO2 o 30 proc. w przeliczeniu na tonę zebranych plonów, stopniowe zwiększanie udziału sprzedaży rozwiązań mających znaczący wkład w zrównoważony rozwój i wprowadzenie technologii cyfrowych na ponad 400 mln ha użytków rolnych – to główne zobowiązania firmy BASF na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Gwałtowne burze, susze, powodzie, nowe szkodniki, choroby roślin – a przez to straty idące w miliardach – to konsekwencje postępujących zmian klimatu dla rolnictwa. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że i rolnictwo się do tych negatywnych zmian przyczynia. Szacuje się, że sektor produkcji rolnej odpowiada za ok. 12-14 proc. emisji gazów cieplarnianych, a wraz z branżą produkcji spożywczej – nawet za jedną czwartą. Dlatego Unia Europejska opracowała strategię „Od pola do stołu”, będącą częścią tzw. Zielonego Ładu, która ma m.in. chronić środowisko naturalne, przy zachowaniu różnorodności biologicznej. A wszystko po to, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i zapewnić Europejczykom zdrową, przystępną cenowo i zrównoważoną żywność. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zajmująca się m.in. produkcją środków ochrony roślin firma BASF, zobowiązała się do osiągnięcia do 2030 r. wyraźnych i wymiernych celów zmierzających do pobudzenia zrównoważonego rolnictwa. Nowe zobowiązania stanowią kontynuację strategii BASF w dziedzinie rolnictwa, którą zainicjowano w 2019 roku.

W kierunku Zielonego Ładu

O co konkretnie chodzi? Firma pomoże rolnikom w zredukowaniu emisji CO2 o 30 proc. w przeliczeniu na tonę zebranych plonów. Co więcej, dział Agricultural Solutions BASF co roku będzie zwiększał o 7 proc. udział w swojej strukturze sprzedaży rozwiązań mających znaczący wkład w zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości. Ponadto BASF wprowadzi technologie cyfrowe na ponad 400 mln hektarów użytków rolnych i będzie nadal zapewniać bezpieczne korzystanie ze swoich produktów przy właściwym zarządzaniu.

Rolnictwo ma podstawowe znaczenie dla jakości życia ludzkości. W nadchodzących dziesięcioleciach system rolno-spożywczy czeka przyspieszona transformacja w celu zapewnienia dostępu do wystarczającej ilości zdrowej i przystępnej cenowo żywności dla powiększającej się globalnej populacji. Jednocześnie będziemy musieli ograniczyć jego wpływ na naszą planetę. Motorem tej transformacji jest konieczność uzyskania lepszych plonów, wytwarzanych w sposób uznawany przez społeczeństwo za wartościowy, przyjazny dla planety i pomagający rolnikom w uzyskiwaniu dochodów — mówi Vincent Gros, dyrektor generalny działu Agricultural Solutions w BASF.

W realizacji tych ambitnych celów nie przeszkodziła nawet pandemia COVID-19 – wręcz przeciwnie. Jak mówił Cezary Urban, dyrektor Agricultural Solutions w BASF Polska, na debacie „Wprost“ poświęconej przyszłości polskiego rolnictwa, lockdown jest pewną szansą dla całej branży rolnej na rewolucję komunikacyjną i szybsze wprowadzenie technologii cyfrowych. Firma nie obawia się też poprzeczek podnoszonych przez Komisję Europejską, a związanych z Zielonym Ładem.

— Jesteśmy przygotowani na Zielony Ład, na wyzwania środowiskowe, a bać się mogą firmy, które nie inwestują w badania i rozwój. Żeby oprzeć się na konkretach: w ciągu ostatnich dwóch lat rozwinęliśmy w Polsce innowacyjną technologię – biodegradowalną folię, która z powodzeniem może zastąpić plastik w rolnictwie. W tym roku po raz pierwszy producenci warzyw z Polski, ale też z innych krajów Europy, mogli na skalę masową korzystać z tego produktu – uzupełnił Cezary Urban.

Inteligentne rolnictwo przyjazne dla klimatu

Nie oznacza to, że on sam nie ma zastrzeżeń co do strategii KE, która przewiduje zmniejszenie stosowania pestycydów chemicznych o 50 proc. do 2030 roku, a nawozów o co najmniej 20 proc.

– W Polsce średnie zużycie substancji aktywnej to 2 kg na 1 hektar, podczas gdy średnia europejska jest trzy razy wyższa, a np. w Holandii – aż sześć razy wyższa. Takie ograniczenia byłyby więc poważnym krokiem w tył dla polskiego rolnictwa – klarował dyrektor Agricultural Solutions w BASF Polska. Dlatego, jego zdaniem, konieczne jest rozsądne podejście w zapisach Zielonego Ładu, które dotyczą rolników, bez uogólnień i uśrednień.

Do czego jeszcze zobowiązał się BASF w swojej najnowszej strategii? Że będzie wspierać rolników w poprawie efektywności energetycznej i odporności na zmienne warunki pogodowe z pomocą technologii zwiększających wydajność, usprawniających zarządzanie gospodarstwem i zmniejszających oddziaływanie na środowisko. Należą do nich np. produkty wspomagające gospodarkę azotem, które zmniejszają emisje gazów cieplarnianych. To też środki ochrony roślin, które umożliwiają rozwijanie uprawy bezorkowej, przyczyniającej się do zmniejszenia emisji CO2 pochodzącej z gleby i maszyn rolniczych napędzanych silnikami Diesla. Trzeba też tu wspomnieć o nowych odmianach roślin, takich jak rzepak o niskiej zawartości kwasu erukowego InVigor®, czy rozwiązaniach fungicydowych opartych na nowej substancji czynnej Revysol®, zapewniające większą stabilność plonów, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych.

Jednocześnie firma bada sposoby zachęcenia rolników do zwiększenia efektywności mierzonej ograniczeniem emisji CO2 oraz poszukuje nowych strumieni wartości dla rolników.

Celem firmy jest też zwiększenie liczby zrównoważonych rozwiązań dostarczanych każdego roku rolnikom. Dlatego też firma stale inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe, uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Ponadto BASF dokonuje oceny całego portfela produktów pod kątem jasno określonych i zatwierdzonych przez podmioty trzecie kryteriów zrównoważonego rozwoju przy użyciu metody Sustainable Solution Steering.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dział Agricultural Solutions będzie miał istotny wkład w realizację celu Grupy BASF, jakim jest sprzedaż na poziomie 22 mld EUR do 2025 r., obejmująca również produkty Akceleratora, które mają znaczący udział w łańcuchu wartości. Agricultural Solutions zamierza corocznie zwiększać o 7 proc. udział sprzedaży rozwiązań przyczyniających się w znacznym stopniu do zrównoważonego rozwoju.

Cyfrowe rolnictwo

Cyfryzacja może wspomóc poprawę efektywności wykorzystania zasobów w rolnictwie, które dzięki temu stanie się bardziej zasobooszczędne, inkluzywne i zrównoważone. Dlatego BASF pomoże rolnikom w stosowaniu cyfrowych narzędzi pozwalających na efektywny rozwój ich działalności przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych rolnicy mogą wytwarzać więcej mniejszymi nakładami i zwiększać efektywność wszystkich procesów — od monitorowania pól po łańcuch dostaw żywności. Produkty cyfrowe BASF xarvio™ umożliwiają bardziej precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin, prowadzenie gospodarki makro- i mikroelementami, zautomatyzowanie stref buforowych oraz monitorowanie różnorodności biologicznej. Narzędzia cyfrowe mogą również docierać do dużej liczby rolników, w tym rolników w krajach słabiej rozwiniętych, zwiększając tym samym wiedzę i podnosząc świadomość dotyczącą zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie. Celem firmy BASF jest wprowadzenie technologii cyfrowych na ponad 400 mln hektarów gruntów rolnych do 2030 r.

Firma bardzo poważnie angażuje się też w zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska, oferując właściwe zarządzanie każdym produktem w celu bezpiecznego wykorzystywania swoich produktów w gospodarstwie i w polu. Firma zapewnia dostęp do narzędzi i usług zarządzania, które są dopasowane do specyfiki codziennej pracy każdego rolnika. Obejmują one sprzęt ochronny, indywidualnie dostosowane szkolenia, rozwiązania cyfrowe oraz nowe i zorientowane przyszłościowo technologie aplikacyjne, takie jak drony, które skracają czas pracy i minimalizują potencjalne narażenie na działanie agrochemicznych substancji chemicznych.

*Tekst powstał we współpracy z BASF