Grupa ORLEN z nowymi mocami odnawialnymi

Grupa ORLEN z nowymi mocami odnawialnymi

Dodano: 
Farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne
Farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / Skitterphoto
Portfel odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN powiększył się o kolejną farmę wiatrową. Działająca od 2012 r. w województwie zachodniopomorskim siłowania wiatrowa Kanin o mocy 20 MW została nabyta przez Koncern od dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych – Stage Capital i Mashav Energia. Zakup wpisuje się w strategię ORLEN2030, zakładającą intensywny rozwój zeroemisyjnej energetyki, zarówno poprzez budowę własnych mocy, jak i przejęcia działających już źródeł.

Położona w okolicach Darłowa farma wiatrowa Kanin składa się z ośmiu turbin o mocy 2,5 MW każda. Siłownia działa w systemie wsparcia zielonych certyfikatów i na podstawie zawartych umów posiada gwarancję odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej do 2027 roku. Dotychczas farma była w stanie wytworzyć do 50 GWh energii rocznie. Jest zlokalizowana w obszarze działalności Energa Operator.

Element większej strategii

Przejęcie lądowej farmy wiatrowej Kanin przez PKN ORLEN jest jednym z wielu działań podejmowanych w ramach ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku strategii ORLEN2030, która przewiduje m.in. rozwój segmentu energetyki poprzez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Zgodnie z nią do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW będzie pochodzić z morskich farm wiatrowych, natomiast 0,8 GW – ze źródeł lądowych: elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki. W ciągu dziesięciu lat Grupa ORLEN na inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energetykę przeznaczy łącznie 47 mld zł.

Koncern konsekwentnie rozbudowuje swój portfel zeroemisyjnych źródeł energii dzięki realizacji własnych inwestycji, a także poprzez akwizycje perspektywicznych aktywów. Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie posiadać portfel odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 2,5 GW (liczonych wg. udziałów Grupy ORLEN). W przyszłości segment nowoczesnej energetyki ma być ważnym źródłem przychodów firmy i podstawą realizacji długofalowego celu Grupy ORLEN ‒ osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Strategia Grupy ORLEN wpisuje się w Politykę Energetyczną Polski do roku 2040. Jedną z zasadniczych jej składowych ma być zeroemisyjny system energetyczny. PEP 2040 stawia za cel rozwój odnawialnych źródeł energii, których filarem mają być morskie farmy wiatrowe. Jedną z takim farm o mocy do 1,2 GW przygotowuje PKN ORLEN. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2023.

Stan posiadania

Grupa ORLEN ma obecnie aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,2 GW, w tym 552 MW w źródłach zeroemisyjnych. Obejmują one m.in. 55 elektrowni wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne i lądowe farmy wiatrowe.

Segment energetyki wiatrowej tworzy obecnie siedem farm, których łączna moc zainstalowana wynosi 262 MW. W portfelu Grupy ORLEN są również dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe (w Płocku i Włocławku) oraz EC Płock – największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce. Koncern posiada również rozbudowaną sieć linii przesyłowych o łączonej długości ok. 200 tys. kilometrów, która zapewnia stałe dostawy energii dla ok. 3 mln odbiorców.

Czytaj też:
PKN ORLEN wraz z kanadyjskim partnerem zbuduje farmy wiatrowe na Bałtyku
Czytaj też:
ORLEN inwestuje w kolejne biogazownie rolnicze

 0

Czytaj także