BASF dla Zielonego Ładu
Artykuł sponsorowany

BASF dla Zielonego Ładu

Dodano: 
Prace polowe, zdjęcie ilustracyjne
Prace polowe, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay / sergei_spas
Inwestycje w innowacyjne produkty, rozwój narzędzi cyfrowych i zapewnienie bezpieczeństwa stosowania środków ochrony oraz redukcja emisji dwutlenku węgla w rolnictwie w perspektywie do 2030 roku – to odpowiedź Agriculutral Solutions BASF Polska na rosnące wymagania stawiane rolnikom, a wynikające z unijnych regulacji m.in. strategii „Od pola do stołu”.

8 kwietnia na konferencji prasowej „Agrobalans BASF – dla najcenniejszej pracy na Ziemi” BASF Polska przedstawił rozwiązania i produkty zapewniające utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej i będące jej odpowiedzią na cele zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Firma nie ma bowiem wątpliwości, że Europejski Zielony Ład zmieni rolnictwo na kolejne dekady, w czym sektor chemiczny odegra aktywną rolę.

Holistyczne podejście

Europejski Zielony Ład to program, za pomocą którego Komisja Europejska zamierza przekształcić Europę do 2050 roku w obszar neutralny klimatycznie. Założenia programu dotyczą wielu branż, takich jak energetyka i przemysł, ale także rolnictwo, które odpowiada za ok. 12-14 proc. emisji gazów cieplarnianych, a wraz z branżą produkcji spożywczej – nawet za jedną czwartą. Dlatego Komisja Europejska opracowała strategię „Od pola do stołu”, która ma m.in. chronić środowisko naturalne przy zachowaniu różnorodności biologicznej i w efekcie przeciwdziałać zmianom klimatu i zapewnić Europejczykom zdrową, przystępną cenowo i zrównoważoną żywność.

– Zielony Ład przedstawia ambitne plany Europy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska. Z dumą mogę powiedzieć, że jestem częścią branży, która dostarczy rozwiązania do tych wyzwań. Jednak realizacja strategii „Od pola do stołu” wymaga holistycznego podejścia umożliwiającego rozwój nowych technologii przy zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i konkurencyjności europejskiego rolnictwa – mówił podczas konferencji Livio Tedeschi, Chairman of CropLife Europe oraz Senior Vice President, Agricultural Solutions EMEA.

Konferencja online BASF, 8 kwietnia 2021


Jak poinformował, koncern BASF podjął konkretne zobowiązania związane z inwestycjami w innowacyjne produkty, rozwojem narzędzi cyfrowych i zapewnieniem bezpieczeństwa stosowania środków ochrony oraz redukcją emisji dwutlenku węgla w rolnictwie w perspektywie do 2030 roku. To rozwiązania to np. pszenica hybrydowa, fungicydy nowej generacji, biologiczne insektycydy czy EasyConnect.

– Pomogą one zachować równowagę pomiędzy produkcją żywności, a ochroną planety. Wdrażanie innowacji wymaga jednak wspierającego środowiska regulacyjnego – dodał Livio Tedeschi.

Bioróżnorodność i agrobalans

Europejski Zielony Ład kładzie również duży nacisk na ochronę bioróżnorodności, czego wyrazem jest stworzony w zeszłym roku dokument - „Strategia UE na rzecz bioróżnorodności”. Zdaniem Michaela W. Wagnera, Szefa BASF Agricultural Solutions na Europę Północną, bioróżnorodność i nowoczesne rolnictwo mogą iść w parze. Jednak, aby to osiągnąć, ochrona różnorodności biologicznej musi być prowadzona w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne rolników.

– Kluczem jest współpraca. Taki jest wniosek z realizacji naszego projektu „Lark Bread”, w ramach którego wspólnie z rolnikami i ekspertami wdrażamy dobre praktyki w zakresie bioróżnorodności i ochrony ptaków. Rolnicy, którzy zastosują proponowane rozwiązania na swoim polu, mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe. Następnie, dzięki współpracy z lokalną piekarnią, konsumenci mogą kupić pieczywo „Lark Bread” - stworzone na bazie mąki powstałej ze zrównoważonych pól, o czym mówi specjalne oznakowanie. Takie projekty łączące korzyści biznesowe i ochronę środowiska, to przyszłość – klarował na konferencji Michael W. Wagner.

W dalszej części konferencji wystąpił Tomasz Lewandowski, Fruit Crop Manager w BASF Polska, który przedstawił założenia projektu Agrobalans. Zwrócił uwagę na trzy aspekty wpływające na branżę sadowniczą, a wynikające z polityki Zielonego Ładu: zwiększające się wymagania jakościowe, ograniczenie zużycia środków ochrony roślin i nawozów oraz spadającą opłacalność produkcji sadowniczej.

– Proponujemy Agrobalans, czyli Ekonomię Korzyści dla sadownika i dla środowiska. Dzięki zmniejszeniu ilości zabiegów ochronnych w sadzie, przy zachowaniu ponad 90 proc. skuteczności, jesteśmy w stanie zużyć mniej wody, zmniejszyć obciążenie środowiska substancjami chemicznymi, wytworzyć mniej CO2, a przy tym zarobić więcej – mówił.

Z kolei Maciej Wita,doradca agronomiczny ds. upraw warzywniczych, przedstawił innowacyjne rozwiązania oparte o ecovio®, które wspiera zamykanie cyklu organicznego związanego z surowcami odnawialnymi. Szczególną uwagę poświęcił biodegradowalnej folii ściółkującej mającej zastosowanie w produkcji warzyw. Jest ona w pełni kompostowalna i nie wymaga tym samym uciążliwej utylizacji.

Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?

W trakcie konferencji odbyła się debata „Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”, którą poprowadziła Iga Wasilewicz,menedżer ds. relacji zewnętrznych BASF Polska. Udział w niej wzięli: Zbigniew Ziejewski, – poseł na Sejm, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jerzy Plewa – b. Dyrektor Generalny DG AGRI, obecnie Team Europe, Piotr Korczak – właściciel gospodarstwa sadowniczego, dr Mirosław Korzeniowski – Prezes Stowarzyszenia Agroekoton oraz Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions BASF Polska. W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o tym jak Zielony Ład wpłynie na polskie rolnictwo i gospodarkę, co czeka rolników i konsumentów, które cele są realne, na co powinno się szczególnie uważać, czy polski rolnik jest gotowy na zmiany wprowadzane przez Zielony Ład i co w efekcie może zyskać, a co stracić. Eksperci zgodzili się co do tego, że wdrożenie Zielonego Ładu będzie ogromnym wyzwaniem, które – jak podkreślił dr Jerzy Plewa – może być szansą, jeśli zostanie właściwie wykorzystane i jeśli się właściwie do tego przygotujemy.

– W pierwszej fazie wyzwaniem dla Polski będzie odwrócenie aktualnego trendu emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości używanych nawozów i wzrost areału ekorolnictwa – mówił dr Plewa.

Natomiast Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions BASF Polska podzielił się z uczestnikami wątpliwościami czy redukcja o połowę środków ochrony roślin i nawozów i o 25 proc. zwiększanie ekoareału, bez badania jaki będzie to miało wpływ na rolników i konsumentów, to dobra droga.

– Zapewniam, że gdybyśmy w taki sam sposób podeszli do tematów środowiskowych w innych branżach, musielibyśmy zredukować Europejczykom możliwość przejeżdżania rocznie z 12 tys. km do 6 tys. km. Można postawić taki cel, ale można też zrobić tak jak w branży motoryzacyjnej, gdzie ustalono drogę dochodzenia do tych celów: śrubowanie emisji spalin, wprowadzenie technologii: hybrydowych, elektrycznych i wodorowych, dawanie szansy producentom i firmom na tworzenie lepszych katalizatorów itp. To samo powinno być w rolnictwie – nie redukcja o 50 proc. substancji aktywnych, bo substancja substancji nierówna, o tym mówił dziś Livio Tedeschi – tłumaczył Cezary Urban.

Jak dodał, można też przyjrzeć się liczbie przejazdów po polach, co wpływa na emisję CO2.

– A przecież są już technologie redukujące ilość tych przejazdów przy zastosowaniu odpowiedniego fungicydu – uzupełnił.

Pytany o to jakie widzi zagrożenia dla sektora ochrony roślin, Cezary Urbanwspomniał o szarej strefie, czyli obrocie nielegalnych środków ochrony, które są b. często toksyczne, i dla roślin i konsumentów, i stanowią w Unii od 5-10 proc. rynku, a w Polsce nawet od 15-20 proc. Ubolewał przy tym, że wykrywalność tych produktów na granicy jest znikoma. Dlatego, jego zdaniem, Zielony Ład powinien się skoncentrować na walce z szarą strefą, która stwarza wiele zagrożeń.

Opracowała:
Źródło: Wprost